Radionice

Radionice

 

 

 

Radionice individualne ili u manjim grupama sa teorijom i praksom za početnike, bez razlike na godine, odvijaju se, već prema izraženom interesu, u nekoliko posebnih blokova.